Kursanmeldung

ID Kurs Kategorie Startdatum Ort Zielgruppe
QI21/1 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 6
Krokodil 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/2 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Krebs 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/3 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 6
Eisbär 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/4 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 2
Tintenfisch 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/5 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 2
Seepferd 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/6 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Pinguin 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/7 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 8
Kombi 1/2/3/4 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/8 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 2
Frosch 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/9 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 8
Wal, Hecht, Hai, Delfin 03.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/11 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Krebs, Seepferd 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/12 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 1
Frosch 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/13 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 4
Eisbär 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/14 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 3
Krokodil 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/15 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Krebs 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/16 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Pinguin 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/17 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Tintenfisch 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/18 Quartalskurs I 2021+
Warteliste
Seepferd 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/19 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 3
Kombi 1/2/3/4, Wal, Hecht, Hai, Delfin 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/21 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 8
Kombi 1/2/3/4 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder
QI21/22 Quartalskurs I 2021+
Verfügbare Plätze: 7
Wal, Hecht, Hai, Delfin 06.02.2021 Lehrschwimmbecken Rüfenacht Kinder